Buddyzm i jego główne założenia

buddyzm

Buddyzm stał się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo popularny w świecie zachodnim – zarówno gwiazdy filmu i muzyki, jak i zwykli ludzie coraz częściej deklarują swoje przywiązanie do tej religii. Tymczasem filozofia i symbole buddyzmu nadal stanowią dla szerszego grona odbiorców zagadnienie dość egzotyczne. Czym zatem jest buddyzm i kim był Budda? Czy stworzony przez niego system wierzeń faktycznie może wskazać ludziom Zachodu drogę do lepszego, pełniejszego życia?

Postać Buddy

Budda to termin dwuznaczny. Może się bowiem odwoływać albo do postaci Siddharthy Gautamy (założyciela buddyzmu), albo szerzej – do każdego buddy (pisanego małą literą), czyli istoty oświeconej.

Oświecenie stanowi kluczowe pojęcie całej buddyjskiej doktryny. Książę Siddhartha miał go doznać jako pierwszy, po kilku latach życia w odosobnieniu i ascezie. Oświecenie (albo przebudzenie) to stan, w którym dana istota wyzwala się z egzystencjalnego cierpienia – sansary – osiągając spokój i ukojenie. Najwyższym wyrazem owego spokoju jest natomiast Nirwana – ostateczny cel każdego buddysty, synonim najpełniejszego rozwoju duchowego i wygaśnięcia wszelkiego cierpienia.

Buddyzm i jego symbolika

buddyzm

Buddyzm nie jest w zasadzie religią w takim sensie, jaki nadaje temu słowu np. chrześcijaństwo; buddyści nie wierzą w żadnego boga osobowego i nie czczą go w swoich świątyniach. Wprawdzie istnieje szereg bóstw buddyjskich, nie posiadają one jednak (z perspektywy chrześcijańskiej) statusu prawdziwie „boskiego”; podobnie jak ludzie i zwierzęta, podlegają prawom sansary, aż do momentu całkowitego wyzwolenia.

Najważniejsze symbole buddyjskie nie będą zatem reprezentacjami bóstwa czy bóstw. Często można spotkać podobizny samego medytującego Buddy, należy jednak od razu zaznaczyć, że on także nie posiada statusu boskiego (aczkolwiek prosty buddysta może się zwracać do niego jako do istoty wyższej, oczekując pomocy w nurtujących go kwestiach).

Istnieje natomiast oczywiście szereg ważnych dla buddyzmu symboli. Jednym z nich jest z pewnością Koło Dharmy – emblemat przypominający koło od wozu, z ośmioma ramionami oznaczającymi osiem założeń buddyjskiej wiary.

Buddyzm, jego filozofia i symbolika staje się coraz popularniejszy na całym świecie. Nie potrzebuje do tego religijnych dogmatów, zakazów, nakazów czy sakramentów. Ta filozofia broni się sama.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *